Stosowane metody terapii:

* PNF - Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu
metoda dedykowana przywracaniu utraconej funkcji, przyjazna dla pacjenta - oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji. Duża efektywność prowadzonej terapii, swoje zastosowanie ma głównie w schorzeniach jak: udary, SM, skoliozy, pourazowe porażenia nerwów obwodowych, choroby nerwowo- mięśniowe, stabilizacja/korekcja tułowia.

* Koncepcja Mulligan oraz Maitlanda
- obie metody to techniki manualne. Zawierają diagnostyczno-terapeutyczne mobilizacje stawowe połączone z ruchem, polegają m.in. na połączeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta. Wykazują się wysoką skutecznością w leczeniu urazów ortopedycznych, przeciążeń stawowych, dysfunkcji ścięgien, schorzeń kręgosłupa. Mobilizacje są bezpieczne dla pacjenta.

* Metoda Mc Kenzie
skupia się przede wszystkim na diagnostyce dolegliwości bólowych pacjenta a nie na obrazie badania rtg czy innych. Badanie metodą McKenziego pozwala ustalić kierunek przemieszczenia uszkodzonych tkanek, więc terapeuta może ustalić, jakim ruchem ciała chory ma wprowadzić na swoje miejsce przemieszczone, uszkodzone tkanki krążka. Pacjent czynnie samodzielnie albo z pomocą terapeuty, koryguje zaburzenia struktury uszkodzonego dysku, uzyskując jednocześnie szybkie zmniejszenie lub całkowitą eliminację bólu. Metoda ma zastosowanie głównie w terapii bólowej kręgosłupa.

* Fizjoterapia uroginekologiczna
- postępowanie zachowawcze w przypadkach związanych z dysfunkcją mięśni przepony miednicy. Jest to połączenie różnych metod terapii - terapia mięśni dna miednicy (BeBo), nietrzymania moczu, rozejścia mięśnia prostego brzucha DRA i innych. Ponadto obejmuje terapię bólową w obrębie miednicy mniejszej, bezpieczną aktywność kobiet w ciąży oraz po porodzie.

* Kinesiology Taping
Wspomaga terapię poprzez odpowiednie naklejanie specjalnych plastrów. Ma to na celu pobudzenie receptorów czuciowych, pobudzenie przepływu w naczyniach krwionośnych i limfatycznych. Gama zastosowania jest bardzo szeroka : urazy więzadłowe, redukowanie wysięków, korygowanie postawy ciała, objawy przeciążeń (bóle kręgosłupa, łokieć tenisisty, łokieć golfisty, zmiany zwyrodnieniowe, deficyty neurologiczne. Wykonujemy również taping w ciąży oraz po porodzie.

* Poizometryczna Relaksacja i inne techniki
jest jedną z technik medycyny manualnej polegająca na rozciąganiu mięśni, która opiera się na fizjologicznych mechanizmach jakie zachodzą w mięśniu podczas pracy. Wykorzystując tą technikę obniżamy nadmierne napięcie mięśniowe, rozluźniamy daną strefę mięśniową, wpływamy na złagodzenie bólu.

* Drenaż limfatyczny
którego celem jest usprawniane jest krążenia limfy. Tym sposobem zapobiega się chorobom wynikającym z obrzęków zastoinowych, zapalnych, onkotycznych i chłonnych. Szczególnie ważna dla pacjentek po mastektomii, innych pacjentów onkologicznych jak również kobiet w ciąży które często nie mogą poddawać się klasycznej formie masażu.